Božić

Obrade božićnih pjesama za klasičnu gitaru – M. Martinjak (2021.)

 1. Veselje ti navješćujem (MP3)
 2. Veseli se, Majko Božja (MP3)
 3. U to vrijeme godišta (MP3)
 4. Kakav prijatelj je Isus (MP3)
 5. Spavaj, mali Božiću (MP3)
 6. Tiha noć (MP3)
 7. Svim na zemlji (MP3)
 8. Kyrie, eleison (MP3)
 9. Narodi nam se (MP3)
 10. Radujte se, narodi (MP3)
 11. Dvorani neba (MP3)
 12. O Betleme, grade slavni (MP3)