HDCG

Temeljem Statuta Hrvatskoga društva crkvenih glazbenika (HDCG) i Rješenja Ministarstva uprave, 18. prosinca 1996., Udruzi je odobren upis u Registar.

Hrvatski biskupi okupljeni na Saboru od 12.-14. ožujka 1996. godine razmotrili su molbu Hrvatskog društva crkvenih glazbenika da bude priznato kao vjerničko društvo u Hrvatskoj. Na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije, 15. svibnja 1996., donesen je Dekret kojim se priznaje Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika kao vjerničko društvo u Crkvi.

Rješenjem Grada Zagreba, Gradskog ureda za opću upravu, 26. srpnja 2004. odobren je upis Udruge pod istim nazivom, ali sa sjedištem u Vlaškoj 38., Zagreb.

 

Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika je pravna osoba kako na građanskom tako i na crkvenom području, a njezine djelatnosti su:

  • poticanje i promicanje crkvene glazbe na svim područjima, posebice liturgijske
  • pružanje javnosti što potpunije informacije o crkvenoj glazbi, njenoj povijesti, razvoju, te doprinosu hrvatskoj i europskoj kulturi i duhovnosti
  • poticanje i pomaganje stručnog, znanstvenog i umjetničkog napretka članova HDCG-a na svim područjima crkvene glazbe, posebice liturgijske; putem seminara, tribina i radionica
  • uključivanje u rad i članstvo HDCG-a te suradnja s ostalima Udrugama i institucijama
  • izdavanje knjiga, časopisa, biltena, notnih publikacija, nosača zvuka (CD izdanja) iz područja svoje djelatnosti
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama izvan Republike Hrvatske
  • organiziranje koncerata i praćenje umjetničkog rada i stvaralaštva svojih članova