Dokumenti o crkvenoj glazbi

Postoje mnogi crkveni dokumenti koji se na jedan ili drugi način bave glazbom u liturgiji, a razlog je duga povijest zapadnoga liturgijskog pjevanja. Pisali su ih crkveni oci, teolozi, povjesničari, pape u svojim dokumentima, na sinodama, koncilima, kao i Kongregacija za bogoštovne obrede. Neki od njih imaju veću, neki manju važnost u tijeku povijesti.


a) Dokumenti prije II. vatikanskog sabora:
Motuproprio pape Pija X. Inter pastoralis officii (Tra le sollecitudini), 22. XI. 1903.;
Apostolska konstitucija o liturgiji i liturgijskom pjevanju pape Pija XI. Divini Cultus, 20. XII. 1928.;
• Enciklika pape Pija XII. Musicae Sacrae disciplina, 25. XII. 1955.;
• Uputa Svetog zbora obreda o svetoj glazbi i svetoj liturgiji u svjetlu enciklika pape Pija XII.:
Mediator Dei et hominum, 20. XI.1947.;
De musica sacra et sacra liturgia, 03.IX. 1958.


b) Dokumenti II. vatikanskog sabora:

Konstitucija Sacrosanctum Concilium o svetoj liturgiji, VI. poglavlje: De Musica Sacra, 4. XII. 1963.


c) Dokumenti nakon II. vatikanskog sabora:

• Kyriale simplex u izdanju Kongregacije za obrede i Vijeća za provedbu Liturgijske konstitucije, 14. XII. 1964., a Editio typica Vaticana 1965.;
Uputa Svetoga zbora obreda Musicam Sacram o glazbi u liturgiji, 5. III. 1967.;
• Graduale simplex in usum minorum ecclesiarum u izdanju Kongregacije za obrede, 3. IX. 1967., Editio typica Vaticana 1967. Predsjedništvo Vijeća za provedbu Liturgijske konstitucije izdalo je 23. I. 1968. upute kako Graduale primijeniti u živom jeziku (Musicam Sacram, br. 49b);
Sveti zbor obreda Opća uredba rimskog misala, 6. IV. 1969., koji je obnovljen prema odluci II. vatikanskog sabora, a odobren od pape Pavla VI.;
• Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP VI promulgatum, Ordo cantus missae, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis, 24. VI. 1972.;
• Apostolska konstitucija II. vatikanskog sabora – Sveti zbor za bogoštovlje Liturgia Horarum (Opća uredba o liturgiji časova), proglašena vlašću pape Pavla VI., 11. IV. 1971.;
• Kongregacija za bogoslužje Ordo cantus Officii, proglašena od pape Pavla VI. u Vatikanu 1972., Editio Typica, 25. III. 1983.;
• Kirograf velikoga svećenika Ivana Pavla II. o stotoj obljetnici motuproprija Tra le sollecitudini o svetoj glazbi, 22. XI. 2003.
Odbor za crkvenu glazbu Zagrebačke nadbiskupije, Smjernice o glazbi u bogoslužju, 1973.