Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR

Predsjednica

Izv. prof. mr. art. Ruža s. Domagoja Ljubičić

Dopredsjednik

Jelka Bat, prof.

Tajnik

Kristijan Palčec, mag. mus.

Članovi upravnog odbora

Petra Hrvačić, mag. mus.

Neven Boltek

Duhovni savjetnik
Branimir Novokmet, ofm