izv. prof. mr. art. Ljubičić Ruža s. Domagoja

PREDSJEDNICA HRVATSKOG DRUŠTVA CRKVENIH GLAZBENIKA

Rođena je u Prisoju – Tomislavgrad. Osnovnu i srednju glazbenu školu, smjer glasovir, završila je u Bihaću. Od 1982. do 1984. godine  studirala je na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1984. započinje  studij crkvene glazbe na Papinskom Institutu za crkvenu glazbu (Pontificium Institutum Musicae Sacrae) u Rimu, gdje je 1989. godine završila  četverogodišnji studij orgulja (Organo liturgico), a 1990. postigla je naslov Organista da Chiesa (VII/1) – crkveni orguljaš, a 1990. postigla je stupanj magisterija u gregorijanskom pjevanju (VII/2). Godine 1990. počinje raditi na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je predavala kolegije Gregorijansko pjevanje – Psalmodija, Vježbe za liturgijska slavlja, Sviranje psalama u liturgiji i Dječje popijevke u sv. misi i katehezi. Bila je voditeljica priprema studenata za liturgijsko-glazbena slavlja, javne nastupe u mnogim crkvama i drugim kulturno-javnim prostorima. Sudjelovala je u prijevodu priručne literature Musicus et cantor – Gregorijansko pjevanje i monaška tradicija B. Baroffia. Abbazia san Benedetto Seregno, 1996., Zagreb, 2001. Kao producentica 2007. godine s mješovitim zborom Instituta za crkvenu glazbu snimila je nosač zvuka pod nazivom Psallite Deo nostro.  Iste godine 2007. izdaje udžbenik Psalmodija u euharistijskom slavlju i Časosolovu. Voditeljica je ansambla Pelikan Družbe sestara Klanjateljica Krvi Kristove, čiji su brojni nastupi zapaženi u inozemstvu. S ansamblom izdaje 5 nosača zvuka pod nazivima: Pelikan, Zdravo Marijo, Pjev otkupljenih, Hrvatske adventske popijevke. Godine 2017. izdaje Hrvatske korizmene popijevke zajedno s Mješovitim zborom Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnivateljica je mješovitog zbora u Župi sv. Terezije od Djeteta Isusa u Zagrebu, Miramarska cesta 92, gdje vodi i animira liturgijsko-glazbena slavlja te organizira i vodi brojne javne nastupe zbora. Na 11. natjecanju pjevačkih zborova “Festival pjevačkih zborova – Zagreb 2012.”, osvaja brončanu plaketu. Za predsjednicu udruge Hrvatskog društva crkvenih glazbenika (HDCG) izabrana je 2012. te ponovno na još četiri mandata: 2015., 2017., 2020. i 2023. Koautorica je monografije prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Zlatna prošlost (Zagreb, 2013.) Suurednica je i suautorica monografije Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću Matija pl. Ivšić, 189. – 1963. (Zagreb, 2014.) Autorica je knjige Melodijska analiza gregorijanskih napjeva misnog Ordinarija, Zagreb, 2019. (misni ordinarij I.-XVIII.). Članica je uredničkog vijeća časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija, Zagreb, urednica glazbenog priloga i rubrike Iz glazbenog života biskupija. 

U navedenom časopisu u rubrici Gregorijanika objavila je više stručnih članaka. 

Popis objavljenih članaka u časopisu za sakralnu glazbu Sv. Cecilija, rubrika Gregorijanika:

– Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXIX., 44-46., Zagreb, 2009., glazbena i tekstualna analiza gregorijanske antifone Spiritus Domini;

– Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXVIII., 49-53., Zagreb, 2009., Božićne antifone;

– Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXX., 39-49., Zagreb, 2010., Vazmeno trodnevlje;

– Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXX., 3-10., Zagreb, 2010., Adventske crkvene pučke popijevke;

– Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXXI., 35-40., Zagreb, 2011., Božićne crkvene pučke popijevke;

– Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXXII., 9-14., Zagreb, 2011., Božićne crkvene pučke popijevke;

– Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXXIII., 13-16., Zagreb, 2012. Uskrsne pučke popijevke.