Fabijanec g. Ivon, mag. theol., univ. mag. mus., univ. mag. mus. eccl.

TAJNIK HRVATSKOG DRUŠTVA CRKVENIH GLAZBENIKA

Ivon Fabijanec rođen je u Koprivnici. Završio je srednju Glazbenu školu u Varaždinu gdje je maturirao orgulje (u klasi prof. Natalije Imbrišak) i glazbenu teoriju. Na Regionalnom natjecanju glazbenika orguljaša u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga 2011. godine osvojio je drugu nagradu. Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2013. godine gdje je stekao titulu magistra teologije 2019. godine. Iste godine upisao je Prijediplomski studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i stekao baccalaureat iz istoga 2022. godine. Studij glazbene pedagogije nastavio je prelaskom na Odjel za glazbenu pedagogiju i tambure Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu gdje je obranom diplomskoga rada “Upotreba gregorijanskih napjeva u nastavi Solfeggia” nastalog pod mentorskim vodstvom dr. sc. Nikoline Matoš i komentorskim vodstvom dr. sc. Katarine Koprek stekao titulu magistra glazbene pedagogije (univ. mag. mus.) 2024. godine. Iste je godine, obranom diplomskoga rada “Liturgijska drama Visitatio sepulchri u rukopisima zagrebačke metropolitanske knjižnice” nastalog pod mentorskim vodstvom dr. sc. Katarine Koprek i komentorskim vodstvom dr. sc. Hane Breko Kustura stekao titulu magistra crkvene glazbe (univ. mag. mus. eccl.). U suradnji s mo. Tomislavom Fačinijem i mo. mr. art. Miroslavom Martinjakom sudjelovao je u pripremanju nosača zvuka zagrebačkih bogoslova “U tebe se uzdam, Gospodine” kao voditelj i orguljaš Okteta zagrebačkih bogoslova. Ravnao je cjelovečernjim koncertima gregorijanske glazbe Scholae cantorum gregoriana Instituta za crkvenu u svibnju 2023. godine (Virgo prudentissima), u listopadu (Advocata nostra), u prosincu na adventsko-marijanskom koncertu u Varaždinu, te na korizmenom koncertu (Dives in misericordia) 2024. godine. Sudjelovao je, kao suurednik u izradi studentskog projekta “Putevima glazbe” kao pomoćno nastavno sredstvo nastalog pod mentorskim vodstvom dr. sc. Nikoline Matoš, predstojnice VIII. odsjeka Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je dekanove nagrade za najbolji studentski rad “Crkveno pjevanje u župi Presvetoga Trojstva-Legrad” nastalog pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Katarine Koprek. Tajnik je Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, te član Nadzornog odbora festivala kršćanske kulture Pasionska baština. Kao tajnik HDCG-a u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirao je Državni stručni skup glazbenika, glazbenih pedagoga i crkvenih glazbenika 2024. godine. Orguljaš je i voditelj dječjeg zbora i zbora mladih Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije (Svetište Majke Božje Močilske) u Koprivnici – Močile, te voditelj gradskog mješovitog pjevačkog zbora “Podravina” u Ludbregu. Sa zborovima sudjeluje na različitim kulturnim i društvenim događajima, smotrama i natjecanjima, a na poticaj domaćeg župnika mons. Leonarda Markača organizira brojna kulturno-glazbena događanja.