Novi broj časopisa za sakralnu glazbu, Sveta Cecilija