Uncategorized

Ulazna: O Srce Sina Božjega, Z. Špoljar Otpjevni psalam: S radošću ćete crpsti, I. Špralja ili S radošću ćete crpsti, S. Grgat Aleluja: Ja sam pastir dobri, B. Novokmet Prinosna: Srce Božansko, R. Krestin Pričesna: Sva ljubavi mi Isuse, Lj. Galetić Završna: Do nebesa, A. Smolka-harm. F. Dugan ili U...

Ulazna: O Srce Sina Božjega, Z. ŠpoljarOtpjevni psalam: Ljubav Gospodnja vječna je, A. Igrec ili Ljubav Gospodnja vječna je, S. GrgatAleluja: Ja sam pastir dobri, B. NovokmetPrinosna: Srce Božansko, R. KrestinPričesna: Sva ljubavi mi Isuse, Lj. GaletićZavršna: Do nebesa, A. Smolka-harm. F. Dugan ili U...

Ulazna: O Srce Sina Božjega, Z. ŠpoljarOtpjevni psalam: Gospodin je pastir moj, I. ŽanAleluja: Ja sam pastir dobri, B. NovokmetPrinosna: Srce Božansko, R. KrestinPričesna: Sva ljubavi mi Isuse, Lj. GaletićZavršna: Do nebesa, A. Smolka-harm. F. Dugan ili U slavu svetog Srca, K. Odak ...