Dani crkvene glazbe “Odgoj djece i mladih za vlastitosti crkvene glazbe”

Dani crkvene glazbe “Odgoj djece i mladih za vlastitosti crkvene glazbe”

Stručni skup Dani crkvene glazbe na temu “Odgoj djece i mladih za vlastitosti crkvene glazbe” održat će se 21. listopada 2022. godine u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Voćarska 106.

Skup organiziraju Institut za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Prijave za stručni skup primaju se prijavom na aplikaciju AZOO za osobe u tom sustavu, a za sve ostale u Tajništvu Instituta za crkvenu glazbu do 20. listopada 2022. godine (el. pošta: icg@kbf.unizg.hr ili na tel.: 01/2117 628).