U Prelogu održan koncert Hrvatskog baroknog ansambla

U Prelogu održan koncert Hrvatskog baroknog ansambla

U ponedjeljak 12. lipnja 2023. u organizaciji Doma kulture Grada Preloga, održan je treći koncert, u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske

Gosti Preloga bili su članovi Hrvatskog baroknog  ansambla, a koncert je održan u prekrasnom ambijentu crkve sv. Jakoba ap.st. u Prelogu, koja je u glazbenom dijelu, ove godine doživjela preporod s obnovom orgulja.

Prpošnom i razigranom Uvertirom Luke Sorkočevića, punom energije i ukrasa, umjetnici su započeli svoj nastup u prekrasnoj baroknoj crkvi svetog Jakoba u Prelogu. Uz Sorkočevića izvedena su djela Georga Fridricha Handela, Concerto grosso u F duru, Suita u D duru za trubu i gudače te Uvertira operi Il pastor fido. Kao solisti nastupili su, na baroknoj trubi Krešimir Fabijanić te na baroknoj oboi Stjepan Nodilo.

Posebni ugođaj dogodio se kod točke iznenađenja, kada je dio registarskih boja na obnovljenim orguljama predočio prvi orguljaš u Hrvatskoj, Pavao Mašić. Glazba baroknog razdoblja, karakterizirana strogim pulsom ritma, prepletenim bogato okićenim ukrasima, stapala je suzvučje mekih tonova i harmonija. Bila je to lijepa večer uz zvuke glazbe baroknog razdoblja.

Izvor: https://emedjimurje.net.hr/vijesti/grad-prelog/4360161/prelog-u-zupnoj-crkvi-sv-jakoba-odrzan-je-prekrasan-koncert-hrvatskog-baroknog-ansambla/