U izdanju hrvatskog društva crkvenih glazbenika izdan je novi nosač zvuka pod nazivom “Odabrana orguljska djela hrvatskih skladatelja”

U izdanju hrvatskog društva crkvenih glazbenika izdan je novi nosač zvuka pod nazivom “Odabrana orguljska djela hrvatskih skladatelja”

Na nosaču zvuka zagrebačkog orguljaša Božidara Ljubenka predstavljen je niz skladbi za orgulje hrvatskih skladatelja, kojim se ujedno po prvi put u okviru jednog solističkog albuma prezentiraju skladatelji kao i moćni zvuk orgulja župne crkve sv. Nikole Tavelića na Kustošiji u Zagrebu. Spomenute orgulje izgradio je njemački graditelj Julius Wolfgang Braun 2001., te je tim instrumentom obilježen početak pojačanog perioda gradnje novih orgulja u Zagrebu nakon višegodišnje stanke uzrokovane raznim razlozima, među kojima svakako treba istaknuti i razdoblje Domovinskog rata. Gradnja orgulja u pravilu je intenzivan i financijski zahtjevan poduhvat, a jednom dovršen instrument nedvojbeno utječe na sredinu u kojoj je postavljen, mijenjajući dotadašnju zvukovnu sliku, ali i glazbenu praksu te sredine. Tako je bilo i s orguljama župne crkve sv. Nikole Tavelića: s dispozicijom od 40 registara, mehaničkom svirnom  trakturom, te tada najsuvremenijim digitalnim sustavom za upravljanje registarskim kombinacijama, ove su orgulje bile potpuni novum u zagrebačkoj sredini u čijem orguljskom pejzažu uglavnom dominiraju instrumenti elektro-pneumatskog tipa s manjim brojem kombinacija. Iz reprezentativne vizure instrumenta uočljiv je i za hrvatsku sredinu netipičan princip koncipiranja orgulja po modelu zvukovnih polja (njem. Werkprinzip), karakterističan za orgulje sjevernonjemačkoga baroka: u ogradi kora tako se nalazi zasebni leđni pozitiv (njem. Rückpositiv), a svirale dva preostala manuala i pedala smješteni su u odvojenim kućištima na lijevoj i desnoj strani pjevališta. Veličina instrumenta također je reprezentativna, barem za hrvatske pojmove, što se u akustičnom prostoru župne crkve sv. Nikole Tavelića može jako dobro primijetiti. U sredini u kojoj još ni danas nemamo potpuni pregled ukupnog stvaralaštva za orgulje, ovaj je nosač zvuka dobrodošao u smislu portretiranja dijela bogatog repertoara domaćih skladatelja.