Sveopća molitva – Za pogođene u vrijeme pandemije

Sveopća molitva – Za pogođene u vrijeme pandemije

Prema dekretu Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (Prot. br. 155/20) se za Veliki petak u godini 2020. predlaže da se doda nakana kojom se moli za bolesne, umrle i one koje je obuzeo osjećaj beznađa: