Promocija knjige i notnoga izdanja Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc. Skladbe Ivana pl. Zajca posvećene Pjevačkom društvu „Vijenac“

Promocija knjige i notnoga izdanja Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc. Skladbe Ivana pl. Zajca posvećene Pjevačkom društvu „Vijenac“


U Atriju Muzeja Mimara održana je 9. prosinca 2019. promocija knjige i notnoga izdanja Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc. Skladbe Ivana pl. Zajca posvećene Pjevačkom društvu „Vijenac“  te koncert, koji je nakon više od 100 godina donio prvu suvremenu izvedbu svih osam Zajčevih sakralnih skladbi koje je Zajc posvetio Društvu, a koje su obuhvaćene notnim izdanjem.

Knjiga – notno izdanje koncipirana je u dvije cjeline: uvod notnome izdanju čini studija o Pjevačkom društvu i povezanosti sa skladateljem, a izradila ju je prof. dr. sc. Katarina Koprek, muzikologinja i nastavnica na Institutu za crkvenu glazbu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, inicijator i voditeljica istoimenoga projekta. Suurednice notnoga prijepisa autografa bile su Ines Fočić prof. v. pred. i izv. prof. art. Viktorija Čop, također nastavnice na Institutu.

Iz spomenute studije smo tako doznali manje poznate činjenice o velikom Zajčevom sakralnom opusu, povezanosti sa ansamblima koje su u Zagrebu osnovali bogoslovi Zagrebačkoga sjemeništa, među ostalim i prvo pjevačko društvo u Hrvatskoj, osnovano prije 180 godina.

Izdanje je objavljeno još 2017. godine u nakladi Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta i Hrvatskog društva za crkvenu glazbu, kao rezultat znanstveno-istraživačkoga projekta.

Ovaj projekt Instituta za crkvenu glazbu KBF-a nastavio se u 2019. godini, u suradnji s Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu pa su tako na koncertu u prvoj suvremenoj izvedbi sudjelovali nastavnici i studenti KBF-a i Muzičke akademije sveučilišta u Zagrebu: Muški zbor Muzičke akademije u Zagrebu, Muški zbor Instituta za crkvenu glazbu KBF-a, Zbor bogoslova nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa i gudački ansambl Muzičke akademije u Zagrebu. Uz soliste pjevače i klavirsku pratnju koju su činili studenti ICG –KBF-a i Muzičke akademije nastupio je na harmoniju mag. art. Milan Hibšer, koji na Institutu predaje improvizaciju, organografiju i orgulje. Cijelim ansamblom ravnala je ugledna dirigentica red. prof. art. Jasenka Ostojić, inače nastavnica na Odsjeku za dirigiranje Muzičke akademije u Zagrebu.

Cijela večer bila je rezultat dvogodišnjega projekta koji je financijski podržalo Sveučilište u Zagrebu u sklopu kratkoročne financijske potpore, najprvo znanstveno-istraživačkom, a potom umjetničko-istraživačkom projektu ICG KBF-a, kako je objasnila izv. prof. art. Viktorija Čop skladateljica i nastavnica ICG KBF-a koja je i predstavila cijeli projekt. Nešto više o važnoj ulozi Zajca u 19. stoljeću s osvrtom na njegovo djelovanje u HaGeZ-u i u zagrebačkoj katedrali te njegovoj povezanosti s mnogim pjevačkim društvima, osobito s pjevačkim društvom Vijenac izložila je prof. dr. sc. Vjera Katalinić, upraviteljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe (HAZU).

Kao posebnost ovoga pothvata na kraju je istaknuta važnost objavljivanja ovog malog dijela sakralnog sadržaja, a iz velikog (do sada neobjavljenog i gotovo nepoznatog) opusa Ivana pl. Zajca.

“U ime KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mario Cifrak uputio je zahvale za potporu suradnji, organizaciju i realizaciju cijeloga projekta, brojnim podupirateljima i suradnicima: na prvome mjestu Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu i prodekanu za umjetnost red. prof. art. Anđelku Krpanu, na potpori; preč. mr. Anđelku Košćaku, rektoru Nadbiskupskoga bogoslovnoga sjemeništa u Zagrebu; preč. Borni Puškariću, na ustupanju harmonija iz crkve Krista Kralja na Mirogoju; Hrvatskom društvu skladatelja; gđi. Ladi Ratković Bukovčan, ravnateljici Muzeja Mimara; Hrvatskom institutu za liturgijski pastoral pri HBK, na osmišljavanju i grafičkome oblikovanju tiskanih materijala, te na kraju, Sveučilištu u Zagrebu, koje je financiralo cijeli projekt.”