Prijave za tridesetu Orguljašku ljetnu školu u Šibeniku

Prijave za tridesetu Orguljašku ljetnu školu u Šibeniku

Prijaviti se mogu svi zainteresirani stariji od 18 godina, dok je za osobe mlađe od 18 godina nužan pismeni pristanak roditelja. Moguće je prijaviti sudjelovanje na jednom ili više seminara. Zbog intenzivnog ritma predavanja i vježbi, važno je procijeniti vlastite mogućnosti praćenja seminara, te je preporuka da se ograniči sudjelovanje na maksimalno dva seminara, a ukoliko postoji interes, uvijek je moguće organizirati kratki posjet drugim seminarima i radionicama, kako bi polaznici stekli i uvid u rad onih seminara i radionica koje nisu njihov primarni izbor. Onima koji nisu dosad imali iskustva sa sviranjem orgulja ili se po prvi puta zanimaju za upoznavanje orgulja i orguljske glazbe, predlažemo uz upis željenog seminara dodatno upisati i radionicu za početnike kojim će se na lakši i zanimljiviji način uvesti u svijet orgulja.

Više informacija potražite na: https://organum.hr/