Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na studiju Crkvene glazbe:

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na studiju Crkvene glazbe:

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
u akad. god. 2020./2021.

LJETNI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na studiju Crkvene glazbe:
19. lipnja – 1. srpnja 2020.
(od 9 do 15 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb)

Provjera posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe:
7. i 8. srpnja 2020. godine u 9 sati
(u zgradi Fakulteta, Vlaška 39, Zagreb)

Naglašavamo da se svi kandidati obavezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici: Postani Student

Pristupanje postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućen samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.

Za kandidate koji su dužni proći razredbeni postupak, na dnu stranice nalazi se privitak s literaturom za polaganje razredbenog ispita.

  1. Za Filozofsko-teološki studij, studij Teološko-religijskih znanosti i studij Crkvene glazbe prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu 1 (dostupan i na dnu stranice)
  2. Za studij Crkvene glazbe kandidati dodatno trebaju ispuniti i Obrazac 2a ili Obrazac 2b. Također, na dnu stranice nalazi se i privitak s programom ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe.

Uz popunjen/ne obrazac/e potrebno je priložiti:

  1. Dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 150,00 na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687; poziv na broj: 02072020, s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti“.)
  2. Krsni list ili potvrdu o krštenju
  3. Mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate

Navedena dokumentacija predaje se osobno ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb

Obrazac 1
Obrazac 2a
Obrazac 2b
Literatura za razredbeni postupak 2020./2021.
Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe akad. god. 2020./2021.

Više informacija: https://www.kbf.unizg.hr/obavijest-o-odrzavanju-razredbenog-postupka-u-ljetnom-roku-za-upis-u-1-godinu-studija-u-akad-god-2020-2021/