Prešernova nagrada Akademije za glasbo iz Ljubljane pripala našem orguljašu Milanu Hibšeru

Prešernova nagrada Akademije za glasbo iz Ljubljane pripala našem orguljašu Milanu Hibšeru

4Milan Hibšer, profesor improvizacije, organografije i orgulja na Institutu za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, završio je magisterijski studij na odsjeku za Sakralnu glazbu Akademije za glasbo u Ljubljani. Umjetnički program magisterija trajao je dvije godine a odvijao se pod modulom glavnog predmeta orgulje. Osim orgulja kao glavnog predmeta težište programa bilo je na kompoziciji i improvizaciji. Uz koncert za orgulje i orkestar (G. F. Händel) te obavezno sviranje trio sonata (J. S. Bach) Milan Hibšer je na zaključnom recitalu, kojeg je održao na velikim orguljama Franjevačke crkve u Ljubljanu, izveo djela svih glazbenih razdoblja. Program magistarskog recitala na orguljama činila su djela Nicolasa de Grignya (1672-1703) Veni Creator, Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) Preludij i fuga u Es-duru BWV 552, Alexandrea Guilmanta (1837-1911) Sonata br. 4. u d-molu op. 61, Flora Peetersa (1903-1986) Toccata, fuga i himna na “AveMarisStella”op. 28, Vilka Ukmara (1905-1991) Praeambulum te vlastita Fuga v G-duru koja je izrađena pod mentorstvom izv. prof. mag. Ivana Florjanca i improvizacija na temu B-A-C-H sa stavcima: Introdukci– Meditacija– Finale pod mentorstvom red. prof. Maksa Strmčnika. Mentor orguljaškog programa bio je red. prof. Mario Perestegi, spec.

Osim same izvedbe magistarskog recitala Milan Hibšer je 5uspješno obranio pismeni magistarski rad u kojem je detaljno analizirao sve skladbe svojeg recitala pred mješovitom ispitnom komisijom koju su činili profesori s odsjeka za Kompoziciju i profesori s odsjeka za Sakralnu glazbu.

Za izvedbu magistarskog recitala Milan Hibšer je dobio čak dvije nagrade Akademije za glasbo i to Diplomu s posebnom pohvalom (Summa cum laude) i Prešernovu nagradu Akademije za glasbo koja se dodjeljuje tek nekolicini najuspješnijih studenata za proteklu akademsku godinu.

Sanja Vuković