Preminuo Niko Luburić – svećenik i glazbenik, član Hrvatskog društva crkvenih glazbenika

Preminuo Niko Luburić – svećenik i glazbenik, član Hrvatskog društva crkvenih glazbenika

Don Niko rođen je 21. studenoga 1951. u Studencima kod Ljubuškog. Osnovnu školu završava u Studencima i Ljubuškom (1958. – 1966.), sjemenište i klasičnu gimnaziju u Splitu (1966. – 1970.), Teologiju u Sarajevu (1970. – 1977.).

Zaređen je za svećenika Mostarske biskupije 29. lipnja 1977. Bio je župni vikar i zborovođa u Dračevu (1977. – 1979.), Kruševu (1979. – 1981.) i mostarskoj katedrali (1981. – 1990. i 2012. – 2020.) gdje je osnovao i vodio katedralni mješoviti zbor Marija, katedralni dječji zbor Slavuj i Katedralni tamburaški zbor. Sa zborovima je održao više koncerata.

Kao regens chori mostarske katedrale bio je član Biskupijske komisije za promicanje liturgijskog pjevanja. Studirao je na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1986. –1993.) gdje je postao diplomirani crkveni glazbenik. Dvije godine četverogodišnjeg studija glazbe na spomenutom Institutu završio je kao izvanredni student putujući iz Mostara u Zagreb, a dvije godine kao redoviti student u Zagrebu.

Od 1993. predavao je crkvenu glazbu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu gdje je osnovao i vodio bogoslovske pjevačke zborove: Veliki bogoslovski zbor, bogoslovski zbor Madrigalisti, Bogoslovski tamburaški zbor te Mješoviti zbor studenata laika Vrhbosanske katoličke teologije. Sa spomenutim zborovima održao je više koncerata. Uz 10. obljetnicu zbora Madrigalisti snimio je glazbeni CD (2003.) sa 17 višeglasnih crkvenih skladbi a cappella.

Bavio se etnomuzikologijom (istraživanjem i zapisivanjem autohtonih duhovnih napjeva iz Hercegovine). Bio je suradnik u Svetoj Ceciliji, Vrhbosnensi, Glasu Koncila, Katoličkom tjedniku i Crkvi na kamenu. Od 1997. bio je član Uredničkog vijeća Svete Cecilije, časopisa za duhovnu glazbu, a od 1998. bio je redoviti član udruge Hrvatskog društva crkvenih glazbenika u Zagrebu. Od 2001. bio je član Liturgijskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a od 2002. član Odbora za promicanje liturgijskog pjevanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Kao zaslužnom pojedincu, na 53. izvještajnoj izbornoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu, 16. listopada 2004., dodijeljena mu je plaketa doživotnog člana Hrvatskog kulturnog društva Napredak.

Objavio je više radova s područja religiozne glazbe: Duhovne popijevke iz Hercegovine, Zagreb, 1994.; Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Vlastitosti Biskupske konferencije BiH (supriredio), Zagreb-Sarajevo, 2003., drugo izdanje 2008.; Notni zapis litanija iz Hercegovine, Zagreb, 2006.; Duša narodna, zbirka narodnih i popularnih pjesama i napjeva (supriredio), Sarajevo-Zagreb, 2007.; Da se ne zaboravi – Glazbena izvješća iz Sarajeva 1997. – 2007.; Crkvene popijevke iz Hercegovine, Zagreb-Sarajevo, 2010, Da se ne zaboravi, II. knjiga, Glazbena izvješća iz Sarajeva i Mostara 2008. – 2018. Preminuo je 25. rujna 2020.

Misa zadušnica bit će u subotu, 26. rujna u 15 sati u crkvi Presvetoga Srca Isusova u njegovoj rodnoj župi Studenci, a nakon toga bit će pokopan u svećeničku grobnicu.