Predstavljeno: „Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja II.“

Predstavljeno: „Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja II.“

U prigodi proslave 300. obljetnice Krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske (1716. – 2016.) u srijedu, 21. rujna 2016. godine, u Franjevačkom samostanu Gospe Sinjske u Sinju, predstavljeno je izdanje „Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja II.“. U ime Provincije pozdravne riječi uputio je fra Joško Kodžoman, provincijal, a predstavljači su bili Hana Breko Kustura, Joško Ćaleta i urednik fra Stipica Grgat. Riječi zahvale izrekao je fra Ante Akrap. Kroz program je vodio fra Šimun Markulin. U predstavljanju su sudjelovali crkveni pučki pjevači iz župa Brist, Radošić i Rupe.

Knjižno izdanje muzikološkoga blaga pjevane baštine Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sa sjedištem u Splitu, objavljeno u Glazbenom nizu Nova et vetera, svezak VIII., Zbornika Kačić, u A4 formatu, prikaz je tradicijskoga crkvenog pučkog pjevanja kao sastavnoga dijela liturgijskih slavlja u redovničkim samostanima i župama koje su im povjerene.

franjevci-split.hr