Objavljene tri nove glazbene partiture J. P. J. Haibela

Objavljene tri nove glazbene partiture J. P. J. Haibela

Đakovačko-osječka nadbiskupija, u suradnji s Hrvatskom udrugom orkestralnih i komornih umjetnika (HUOKU), Gradom Đakovom i Felixom Spillerom (vlastita naklada Edicije Spiller), objavila je dvije glazbene partiture austrijskog skladatelja Johanna Petrusa Jakoba Haibela (Graz, 20. lipnja 1762. – Đakovo, 24. ožujka 1826.). Riječ je o dvama tiskanim notografijama nastalim na autografu partitura: Misa u C-duru za mješoviti zbor i orgulje i Misa u Es-duru za muški zbor, orkestar i orgulje. Uz ova djela, Đakovačko-osječka nadbiskupija te HUOKU i Naklada Edicije Spiller objavili su i Misu u F-duru za muški zbor i orgulje. U samim izdanjima, objavljenima u nakladničkom nizu Hrvatska glazbena bašćina (The Croatian musical heritage), nalazi se uvodnik Zdravka Blažekovića i Ennia Stipčevića, koji donosi Haibelovu biografiju i kompozitorski opus, te bilješka redaktora Felixa Spillera. Uvodnik i bilješka redaktora napisani su na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Priređivač dvaju izdanja je Felix Spiller, suradnik Ennio Stipčević, a urednici su Zvonimir Stanislav i Ivan Andrić. 

Pjevač i skladatelj J. P. Jakob Haibel došao je iz Beča u Đakovo 1806. god. na poziv biskupa Antuna Mandića, a 1807. god. oženio se pjevačicom i glumicom Sofijom Weber, sestrom Konstance, udovice Wolfganga Amadeusa Mozarta. Haibel je u Slavoniji ostao do kraja svog života, a za to je vrijeme vršio službu regens chori u tadašnjoj đakovačkoj prvostolnici. Za života je pisao uspješna scenska djela, ali i brojne sakralne skladbe, uključujući šesnaest misa koje je prije požara u đakovačkoj katedrali (1933. god.) premjestio muzikolog i sakupljač Franjo Ksaver Kuhač te ih uvrstio u svoju privatnu kolekciju muzikalija. Te se mise danas čuvaju u Kuhačevoj ostavštini u Glazbenom odjelu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Time je sada zajedničkom suradnjom već spomenutih izdavača javnosti dostupna notografski digitalizirana i tiskana šesta, sedma i osma Haibelova misa, od ukupno šesnaest misa skladanih za katedralnu liturgiju. 2016. god. objavljena je Misa u B-duru za muški zbor i orgulje. Misa u Es-duru za muški zbor i orgulje te Misa u F-duru za muški zbor i orgulje izdane su 2017. god, a 2018. god. objavljene su Misa u A-duru za muški zbor, violine 1 i 2, timpane i orgulje i Misa u C-duru za muški zbor, violine 1 i 2, klarina 1 i 2 i orgulje. Uz ovih osam izdanja, HUOKU je 2003. god. samostalno objavila Haibelovo djelo Missa solemnis in C.

Inača, mise su pisane za različite sastave, od troglasnih i četveroglasnih zborova praćenih orguljama, do većih ansambala sa solistima, zborom, orkestrom i orguljama. Stilski gledano ove su mise plod predromantičnog glazbenog razdoblja, okarakterizirane zrelim klasicističkim glazbenim jezikom i praksom popularne pastoralne mise, navodi se u uvodniku. Stručnjaci pretpostavljaju da se neka od njegovih »slavonskih misa« izvodila i u kojem od većih europskih gradova zbog Haibelovih nikad prekinutih veza s Bečom.

Bruno Diklić