Novi dvobroj stručnoga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija

Novi dvobroj stručnoga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija

Novi dvobroj stručnoga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija − glasila Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga društva crkvenih glazbenika, objavljen je u nakladi »Glasa Koncila«.

Riječ urednika donosi razmišljanja prof. mr. art. Miroslava Martinjaka na temu Novo svijetlo na putu života gdje podsjeća da ulazimo u znakovito liturgijsko vrijeme Došašća, koje sa svim svojim liturgijskim simbolima ima posebno značenje u životu svakoga vjernika.

Rubrika članci donosi prilog Milana Hibšera Crkveni glazbenik i njegov instrumentregistri orgulja (3), Mirka Jankova Pučki crkveni napjevi »Jobova štenja« za pokojne iz Klisa, Solina,Vranjica, Mravinaca i Kučina – donosi transkripcije i komparativnu analizu, Miroslava Martinjaka Orguljska pratnja gregorijanskih napjeva, Nike Luburića 130. godišnjica Hrvatskoga glazbeno-pjevačkoga društva »Hrvoje« te grupa autora Breitenfeld D., Lecher-Švarc V., Kristović D., Radovančević Lj., Akrap A., Švarc R. Sudbine nekih skladatelja obljetničara 2018.

Rubrika Muzikologija obrađuje crkvene i duhovne popijevke s narodnim običajima u župi studenci (4) Nike Luburića.

U rubrici Iz glazbenog života biskupija pročitajte izvješća s brojnih crkvenih glazbenih događanja i koncerata urednice Ruže s. Domagoje Ljubičić.

Glazbeni prilog donosi završni dio skladbi iz zbirke maestra Anđelka Igreca Pjesme štovanja i hvale.