Novi broj časopisa Sveta Cecilija

Novi broj časopisa Sveta Cecilija

Izašao je prvi ovogodišnji dvobroj stručnoga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija 1-2/2016 glasila Instituta za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga društva crkvenih glazbenika, objavljen je u nakladi »Glasa Koncila«.

Uz dobre i poučne članke, čitatelji će naći zanimljivosti o organologiji, muzikologiji, kao i korisne zabilježbe događanja po našim biskupijama. I ovaj put bogat glazbeni prilog obradovat će praktične glazbenike koji se bave vođenjem liturgijskog pjevanja po našim župama.