Litanijska molitva – Molitva pape Franje, 27. ožujka 2020.