In memoriam: Kristijan Palčec (1991-2022)

In memoriam: Kristijan Palčec (1991-2022)

Nakon kratke i teške bolesti blago u Gospodinu je preminuo tajnik i član Upravnog odbora Hrvatskog društva crkvenih glazbenika.

Kristijan Palčec, mag. mus, rođen 12.04.1991. u Slavonskom Brodu. Diplomirao je crkvenu glazbu na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 2015. godine izabran je u Upravni odbor Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, te vršio službu tajnika i administratora stranice.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine.