Bonifacije Franjo – novi magistar crkvene glazbe – glazbene pedagogije

Bonifacije Franjo – novi magistar crkvene glazbe – glazbene pedagogije

U ponedjeljak, 19. rujna 2022. na orguljama crkve Kraljice Svete Krunice fr. Bonifacije Franjo održao je svoj diplomski koncert. Na koncertu su izvedene Fantazija i fuga u F-duru J. L. Krebsa (Krebs-WV 420), Preludij i fuga u h-molu J. S. Bacha (BWV 544), Finale 4. Simfonije Charlesa-Marie Widora u F-duru, Finale improvizacije na temu B – A – C – H Milana Hibšera te improvizacija fr. Bonifacije Franje u obliku koralne fantazije na gregorijansku temu „Salve Mater misericordiae“.

Idućeg dana, 20. rujna uslijedila je obrana diplomskog rada pred Povjerenstvom. Tema rada bila je 51. psalam kao trajno nadahnuće glazbenog stvaralaštva Jordana Kuničića. Mentor diplomskog rada, kao i diplomskog koncerta bio je doc. art. Milan Hibšer u čijoj je klasi fr. Bonifacije studirao orgulje i improvizaciju.

Izvrsno ocijenjenim koncertom i obranom diplomskog rada fr. Bonifacije je završio petogodišnji studij na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te tako stekao akademski naziv Magistar crkvene glazbe – glazbene pedagogije.