Diplomski koncert – novi magistar muzike

Diplomski koncert – novi magistar muzike

U četvrtak 7. srpnja u 20h u Zagrebačkoj katedrali mladi orguljaš Kristijan Palčec odsvirao je diplomski koncert te time završio studij na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu obranivši izvrsnim uspjehom naslov magistra muzike.

Tako je publika čula djela velikih majstora orguljaške glazbe; D. Buxtehudea, J. S. Bacha, M. Regera, O. Messiaena te domaćeg skladatelja A. Klobučara. Interpretativno i tehnički zahtjevne skladbe nadahnute Kristovim dolaskom, orguljaš Kristijan pripremio je pod mentorstvom red. prof. Maria Penzara.

Program koncerta:

D. Buxtehude (1637. – 1707.):
Magnificat primi toni, BuxWV 203

J. S. Bach (1685. – 1750.):
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 599
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 660
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661

A. Klobučar (1931.):
Partita za orgulje
Ostinato Porodi Deva Szina

O. Messiaen (1908. – 1992.):
La nativité du seigneur
6. Les Anges

M. Reger (1873. – 1916.):
Koralna fantazija Hallelujah! Gott zu loben, op.52, br.3.

 

Kristijan Palčec rođen je u Slavonskom Brodu. Diplomirao je crkvenu glazbu na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Trenutno je student završne godine magistarskog studija zborskog dirigiranja na odsjeku za sakralnu glazbu Akademije za glasbo u Ljubljani. Glavni je orguljaš crkve sv. Petra u Zagrebu te orguljaš i voditelj mješovitog zbora župe sv. Ivana apostola i evanđeliste u Zagrebu.  Od 2015. godine vrši službu tajnika Hrvatskog društva crkvenih glazbenika.

Ruža s. Domagoja Ljubičić