XXXI. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina A, XXXI. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Gospodine, ne ostavljaj me, A. Canjuga ili Gospodine u pomoć mi pohitaj, A. Igrec ili Oko stola tvojega, PGPN 212/213

Otpjevni psalam: Čuvaj dušu moju u miru, S. Grgat ili  Čuvaj dušu moju u miru, B. Juračić ili  Čuvaj dušu moju u miru, A. Igrec

Prinosna: Od Božje snage, PGPN 229 ili Evo nas Oče, M. Martinjak

Pričesna: O sveta gozbo, PGPN 242 ili  O sveta gozbo, A. Canjuga ili  Zdravo tijelo, M. Demović

Završna: Spasitelju dobri, Isukrste, PGPN 859 ili  Spasitelju dobri Isukrste, M. Martinjak