XV. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina B, XV. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Ja ću se u pravednosti, A. Canjuga ili Oko stola tvoga, PGPN 212/213 ili  Radost doma Gospodnjega, I. Peran

Otpjevni psalam: Pokaži nam Gospodine, M. Demović ili  Pokaži nam Gospodine, S. Grgat

Prinosna: Od Božje snage, J. Vrhovski ili  Radosna srca, A. Igrec ili Blagoslovljena ova zemlja, M. Asić

Pričesna: Odzivam se Isuse, PGPN 244 ili   Odzivam se Isuse, R. Taclik – M. Martinak

Završna: Srce Božansko, R. Krestin ili Bezgrešnom Srcu, P. I. Crnkovački