Spomen svih vjernih mrtvih

liturgijska godina A, Spomen svih vjernih mrtvih


Ulazna:
Kao što Isus umrije / Pokoj vječni / Bog koji uskrisi Krista, A. Canjuga ili Pokoj vječni, Gregorijanski napjev ili  Pokoj vječni, Š. Marović

Otpjevni psalam: Vjerujem da ću uživati, M. Martinjak ili  Vjerujem da ću uživati, A. Igrec

Aleluja: Bog je tako ljubio svijet

Prinosna: O Kriste, Kralju svemoćni, PGPN 746 ili  Prinosimo ti Gospodine, Š. Marović ili O nado naša, PGPN 747/748

Pričesna: Žeđa duša moja, PGPN 154 ili Kao što košuta žudi, S. Topić

Završna: Do nebesa, PGPN 753