XXXIII. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina C, XXXIII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Gospodin govori: Ja znam svoje naume, A. Canjuga ili Svi kliknimo Kristu, M. Ivanišić – M. Martinjak

Otpjevni psalam: Gospodin dolazi suditi, M. Lešćan – I. Lukačić ili  Gospodin dolazi suditi, S. Grgat

Prinosna: Od sva se četiri vjetra, PGPN 226. 2/3 ili  Prinesi Bogu, M. Lešćan

Pričesna: O Kruše živi, PGPN 200 ili  Na Isusov se spomen sam, PGPN 188 ili  Panis angelicus, T. Talan

Završna: Isuse Kralju, PGPN 180 ili  Ti divni Kralj si nebesnik, PGPN 184 ili  Ti divni Kralj si nebesnik, PGPN 283