Mala Gospa – Rođenje Bl. Dj. Marije

Mala Gospa – Rođenje Bl. Dj. Marije

Ulazna: Radosno svetkujemo, A. Canjuga ili  Početak svijeta boljega, PGPN 581

Otpjevni psalam: Radujem se, Š. Marović ili  Radujem se u Gospodinu, M. Martinjak ili  Radujem se, S. Grgat ili  Radujem se, D. Bubalo

Aleluja: Sretna li si, Djevice Marijo

Prinosna: Darove prinesite, PGPN 230 ili  Tollite hostias, C. Saint-Saëns

Pričesna: Klanjam ti se, Isuse, harmonizirao, B. Novokmet ili  Isus Krist kruh za život svijeta, Š. Marović

Završna: Zdravo djevo čista, PGPN 600/602 ili  Pohvale Gospi, PGPN 614