XXXII. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina A, XXXII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Neka dopre do tebe molitva moja, A. Canjuga ili Po obećanju, PGPN 228.1

Otpjevni psalam: Tebe žeđa, Lj. Galetić ili  Tebe žeđa, S. Grgat ili  Tebe žeđa, A. Klobučar ili  Tebe žeđa, Š. Marović

Prinosna: Po obećanju, PGPN 228.2 ili  Nosimo dare, M. Martinjak

Pričesna: Gospod je pastir moj Lj. Galetić ili  Gospod je pastir moj, M. Lešćan ili  Gospodin je pastir moj, I. Žan ili  U žrtvi žive ljubavi, A. Klobučar ili  Ostani s nama, Š. Marović

Završna: O Marijo mila, PGPN 610 ili  Marijo o mili glas, Pučki napjev