XXIII. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina A, XXIII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Pravedan si, Gospodine, A. Canjuga ili Danas Isus, PGPN 239/240 ili  Neka Te slave narodi, Lj. Galetić

Otpjevni psalam: O, da danas glas Božji čujete, A. Igrec ili  O da danas glas Gospodnji poslušate, S. Grgat ili  Ako danas glas mu čujete, Š. Marović ili  Ako danas glas mu čujete, A. Klobučar

Prinosna: Evo Bože kruha vina, PGPN 325 ili Primi dar, A. Klobučar ili Primi dar, Š. Marović

Pričesna: Zdravo tijelo, PGPN 248 ili  Zdravo tijelo, M. Demović

Završna: Dobri Kralju mira, N. N., harm. B. Novokmet ili Anđeo Gospodnji, S. Topić