XVII. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina C, XVII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Bog je u svom svetom prebivalištu, A. Canjuga ili Bog je u svom svetom hramu, Lj. Galetić ili Od sva se četiri vjetra, PGPN 226.1 ili  Od sva se četiri vjetra, Lj Galetić – obr. M. Martinjak

Otpjevni psalam: Kad sam te zazvao, Š. Marović ili  Kad sam te zazvao, S. Grgat

Prinosna: S dragih nam polja, I. Andrić ili Gospode primi, S. Golenić – T. Prša

Pričesna: Kušajte i vidite, PGPN 100/101 ili  Ja sam s vama, PGPN 273/274

Završna: O Srce, čišće od sunca, A, Vidaković ili U slavu svetog Srca, I. Hladnik