IV. NEDJELJA KROZ GODINU

liturgijska godina B, IV. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Spasi nas, Gospodine, A. Canjuga ili  Spasi nas Gospodine, A. Klobučar ili  Spasi nas, Gospodine, Š. Marović ili  Od sva se četiri vjetra, PGPN 226

Otpjevni psalam: Ako danas glas mu čujete, M. Lešćan i A. Klobučar ili  Ako danas glas mu čujete, S. Grgat ili  Ako danas glas mu čujete, Š. Marović

Prinosna: Od Božje snage, PGPN 229 ili Od sva se četiri vjetra – Tisuću zrnaca, Lj. Galetić – obr. M. Martinjak

Pričesna: O sveta gozbo, s. J. Kirn ili  Panis angelicus, K. Kolb

Završna: Marijo o mili glas, Pučki napjev ili  Majko Božja, sveta Marijo, PGPN 606