XXV. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina B, XXV. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Ja sam spasenje naroda, A. Canjuga ili Gdje god su dvojica, PGPN 220

Otpjevni psalam: Bog mi pomaže, M. Lešćan ili  Bog mi pomaže, S. Grgat

Prinosna: Oče primi, I. Žan

Pričesna: Ja sam pastir dobri, Š. Marović ili  Gospod Bog je pastir moj, A. Dvořák

Završna: Srce Božansko, PGPN 755