XXV. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina A, XXV. nedjelja kroz godinu


Ulazna:
Ja sam spasenje naroda, A. Canjuga ili  Gdje god su dvojica, PGPN 220

Otpjevni psalam: Blizu je Gospodin – III. ant., Lj. Galetić ili  Blizu je Gospodin,S. Grgat ili  Blizu je Gospodin, Š. Marović

Prinosna: Oče primi, I. Žan

Pričesna: Ja sam pastir dobri, Š. Marović ili  Gospod Bog je pastir moj, A. Dvořák

Završna: Srce Božansko, PGPN 755 ili  Svi kliknimo Kristu, M. Ivanišić – M.Martinjak