XI. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina A, XI. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, A. Canjuga ili  Sijao Isus, PGPN 210

Otpjevni psalam:  Njegov smo narod, S. Grgat ili  Njegov smo narod, M. Lešćan ili Njegov smo narod, I. Andrić ili Njegov smo narod, S. Grgat

Prinosna: Darove kruha, vina, Š. Marović ili  Darove kruha i vina, M. Haydn

Pričesna: Zdravo Tijelo, PGPN 248 ili  Zdravo tijelo, M. Demović

Završna: Ti, Kriste, Kralj si vjekova, PGPN 183.2/3.6