VI. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina A, VI. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Budi mi, Gospodine, A. Canjuga ili Budi mi Gospodine, A. Igrec ili  Dan Gospodnji, PGPN 238.1

Otpjevni psalam: Blaženi koji hode, A. Igrec ili  Blaženi koji hode, S. Grgat ili  Blaženi koji hode, S. Grgat

Prinosna: Evo, Bože, PGPN 325 ili  Mir svoj, o Bože, PGPN 237.2

Pričesna: O Hostijo spasonosna, harm. Š. Marović ili  O Hostijo spasonosna, gregorijanski napjev

Završna: Majko draga, Djevo sveta, N. Kalogjera ili  Anđeo Gospodnji, M. Grđan – obr. M. Martinjak