nastup u Lukovdolu, crkva Uzenesenja BDM

nastup u Lukovdolu, crkva Uzenesenja BDM