Pedesetnica – Duhovi

liturgijska godina A, Pedesetnica – Duhovi

Ulazna: Ljubav je Božja razlivena / Duh Gospodnji ispunja svemir, A. Canjuga ili Ljubav je Božja razlivena, A. Canjuga ili  Duh Gospodnji ispunja svemir, gregorijanski napjev (br. 7), harm. A. Milanović ili  Duh Gospodnji ispunja svemir, Š. Marović ili  O dođi, Stvorče, A. Canjuga ili  O dođi, Stvorče, gregorijanski napjev ili  O dođi, Stvorče, Duše Svet, P. Ivanišić ili O dođi, stvorče, Gregorijanski napjev – obr. M. Martinjak ili O dođi, stvorče, Gregorijanski napjev – obr. Š. Marović

Otpjevni psalam: Pošalji Duha svojega, A. Klobučar ili  Pošalji Duha svojega, S. Grgat

Posljednica: Dođi, Duše Presveti, gregorijanski napjev ili  Dođi, Duše Presveti, R. Taclik ili  Dođi, Duše Presveti, R. Taclik – obr. M. Martinjak ili  Dođi Duše Presveti, V. Novak ili  Dođi Duše Presveti, M. Ivšić ili Dođi, Duše, Š. Marović ili  Dođi, Duše Presveti, S. Grgat

Aleluja: Dođi Duše Sveti, gregorijanski napjev, četveroglasje ili Dođi Duše Sveti – gregorijanski napjev, S. Grgat ili Dođi Duše Sveti – VI. tonus

Prinosna: Izvore vode žive, S. Topić – M. Martinjak ili  Dođi, Duše, Presveti, Š. Marović

Pričesna: Napuniše se svi, gregorijanski napjev – obr. T. Prša ili  Svi se napuniše, Š. Marović ili  Slavite Gospoda, I. Peran ili O Sveta gozbo, s. J. Kirn

Završni blagoslov: Idite u miru, aleluja

Završna: Milost Duha Svetog, PGPN 565