Novokmet fra Branimir, mag. theol., mag. art.

ČLAN STEGOVNOG POVJERENSTVA I DUHOVNI SAVJETNIK HRVATSKOG DRUŠTVA CRKVENIH GLAZBENIKA

Rođen je 2. lipnja 1984. u Livnu, BiH. Odrastao je u Tomislavgradu, BiH, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. 2003. godine. U Hercegovačku franjevačku provinciju ulazi 2003. godine, nakon čega upisuje filozofsko-teološki smjer na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Istovremeno s teološkim studijem pohađa odabrane predmete iz gregorijanike na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i privatne sate tehnike pjevanja, harmonije i kontrapunkta.

Doživotne zavjete u Redu Manje braće položio je 2009. godine, a 2011. godine zaređen je za svećenika. Pastoralno je djelovao na području Mostarsko-duvanjske biskupije u župama Humac, Široki Brijeg, kao i u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz kompozicije završio je na Pontificio Instituto di Musica Sacra u Rimu. Član je Stegovnog povjerenstva Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, a ujedno je i duhovni savjetnik istoga. Suurednik je Glazbenog priloga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija. Veliki obol dao je projektu uglazbljivanja verseva za poklike prije Evanđelja.