Krist Kralj

liturgijska godina A, XXXIV. nedjelja – Krist Kralj

Ulazna: Dostojan je zaklani Jaganjac, A. Canjuga ili Dostojan je zaklani Jaganjac, Š. Marović ili  Ti, Kriste, Kralj si vjekova, PGPN 183

Otpjevni psalam: Gospod je pastir moj, I. Žan ili  Gospod je pastir moj, S. Grgat ili  Gospod je pastir moj, S. Golenić ili  Gospod je pastir moj, Lj. Galetić ili  Gospod je pastir moj, M. Lešćan

Prinosna: Ti Kriste Kralj si vjekova, T. Fosić (5 strofa) ili  Ti, Kriste Kralj si vjekova, PGPN 183.5 ili Svi kliknimo Kristu, P. Ivanišić, M. Martinjak (4. strofa)

Pričesna: Gospodin kraljuje, PGPN 222 ili  Ja sam s vama, PGPN 273/274

Završna: Slava ti Kriste Bože naš, G. F. Händel ili  Isuse Kralju, T. Fosić