Gaćeša gđa. Tatjana, mr. sc.

ČLANICA STEGOVNOG POVJERENSTVA HRVATSKOG DRUŠTVA CRKVENIH GLAZBENIKA

Tatjana Gaćeša, muzikologinja, crkvena glazbenica, orguljašica i zborovođa; diplomirala je muzikologiju i glazbenu publicistiku na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a magistrirala, uz studij povijesti umjetnosti, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Regensburgu/Njemačka. Crkvenu  glazbu diplomirala na Institutu za crkvenu glazbu «Albe Vidaković» u Zagrebu. Usavršavala  se na Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik u Regensburgu (orgulje,  klavir, čembalo, barokna blok-flauta, zborsko dirigiranje, gregorijanika, teorija glazbe i Orff Schulwerk). Djelatnosti: glazbeno-pedagoška, znanstveno-muzikološka, koncertantna (kao  orguljašica, zborovođa i korepetitorica), te crkvenoglazbena. Član je glazbenih društava u  zemlji i inozemstvu. Od šk. god. 2003./04. predaje povijest glazbe i teorijske predmete u Glazbenoj školi Ferdo Livadić, Samobor. U okviru crkvenoglazbene djelatnosti članica je  Stegovnog odbora HDCG-a te Mješovitog zbora sv. Male Terezije (voditeljica: prof. mr. art.  Ruža s. Domagoja Ljubičić); ujedno je i doktorantica na Odsjeku za muzikologiju Muzičke  akademije Sveučilišta u Zagrebu (tema disertacije: Cecilijanizam u Hrvatskoj od početka do  sredine 20. stoljeća, mentorica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić).