Ferenčina gđa. Magdalena, diplomirana crkvena glazbenica, mag. mus.

ČLANICA NADZORNOG ODBORA HRVATSKOG DRUŠTVA CRKVENIH GLAZBENIKA

Rođena je u Novoj Gradiški. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u rodnom gradu gdje je stekla i prvo glazbeno obrazovanje. Diplomirala je na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Radila je u glazbenoj školi i gimnaziji u Novoj Gradiški. Kao orguljašica i zborovođa djelovala je u župi Duha Svetoga u Gornjim Bogićevcima, gdje je vodila dječji zbor i u župi Kraljice svete Krunice u Novoj Gradiški, gdje je vodila dječji i mješoviti zbor.

Na mjesto pastoralne suradnice odlazi u Katoličku misiju Mannheim, Njemačka 2007. godine gdje je vršila službu orguljašice i zborovođe na tri hrvatske župe. Povremeno je održavala koncerte i surađivala s njemačkim kolegama.

Po povratku u Hrvatsku 2018. godine završava studij crvene glazbe – smjer orgulje u Ljubljani na Akademiji za glasbo. 

Od dolaska u Hrvatsku aktivna je u župi sv. Petra apostola u Ivanić Gradu gdje vodi mješoviti župni zbor i vrši službu orguljašice. Zaposlena je u osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu. Od prosinca 2023. godine vrši službu članice Nadzornog odbora Hrvatskog društva crkvenih glazbenika.