XXXIII. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina B, XXXIII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Gospodin govori: Ja znam svoje naume, A. Canjuga ili Svi kliknimo Kristu, M. Ivanišić – M. Martinjak

Otpjevni psalam: Čuvaj, me Bože, Lj. Galetić ili  Čuvaj, me Bože, S. Grgat ili  Čuvaj me, Bože, A. Igrec

Prinosna: Od sva se četiri vjetra, PGPN 226. 2/3 ili Prinesi Bogu, M. Lešćan

Pričesna: O Kruše živi, PGPN 200  ili  Panis angelicus, T. Talan

Završna: Isuse Kralju, PGPN 180 ili  Ti divni Kralj si nebesnik, PGPN 184 ili  Ti divni Kralj si nebesnik, PGPN 283