XVIII. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina B, XVIII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: O Bože, spasi me, A. Canjuga ili  S nama je Gospod, M. Lešćan

Otpjevni psalam: Nahrani ih Gospodin, S. Grgat ili  Nahrani ih Gospodin, M. Martinjak

Prinosna: Oče primi žrtvu ovu, I. Žan

Pričesna: O sveta gozbo, PGPN 242 ili  O čovječanska hrano, J. B. Molitor

Završna: Djevice nevina, PGPN 766