XVIII. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina B, XVIII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: O Bože, spasi me, A. Canjuga ili  S nama je Gospod, M. Lešćan

Otpjevni psalam: Nahrani ih Gospodin, S. Grgat ili  Nahrani ih Gospodin, M. Martinjak

Prinosna: Oče primi žrtvu ovu, I. Žan ili Od Božje snage, J. Vrhovski

Pričesna: O sveta gozbo, PGPN 242 ili  O čovječanska hrano, J. B. Molitor ili Velik je Gospod Bog, obr. D. Filipović

Završna: Djevice nevina PGPN 766 ili Kraljici mira, s. L. Kozinović ili Zdravo budi Marijo, PGPN 599 ili Zdravo budi Marijo, A. Klobučar – M. Martinjak