XVI. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina C, XVI. nedjelja kroz godinu

Ulazna:Evo, Bog mi pomaže, A. Canjuga ili  Evo Bog mi pomaže, Lj. Galetić

Otpjevni psalam: Gospodine tko smije prebivati, S. Grgat ili  Gospodine, tko smije prebivati, T. Prša ili  Gospodine tko smije prebivati, D. Bubalo

Prinosna: Jedan kruh, PGPN 231 ili Nosimo dare, M. Martinjak

Pričesna: Kao što košuta žudi, PGPN 155 ili  Ko košuta što čezne, F. Schubert

Završna: Svi kliknimo Kristu, M. Ivanišić, M. Martinjak