XIII. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina C, XIII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Narodi svi, plješćite rukama, A. Canjuga ili Psallite Deo nostro, Ambrozijanski napjev ili Psallite Deo nostro, D. Bartolucci ili  Narodi svi plješćite rukama, S. Topić ili  Danas Isus, PGPN 239/240

Otpjevni psalam: Ti si Gospodine, S. Grgat ili  Ti si, Gospodine, Lj. Galetić ili  Ti si, Gospodine, baština moja, A. Milanović

Prinosna: Mir svoj, o Bože, PGPN 237.2. ili Nosimo dare, M. Martinjak

Pričesna: Oče naš dobri, PGPN 241 ili  Jedno smo tijelo, Š. Marović

Završna: U slavu svetog Srca, PGPN 176