V. Vazmena nedjelja

liturgijska godina B, V. Vazmena nedjelja

Ulazna: Pjevajte Gospodinu, A. Canjuga ili Pjevajte Gospodinu, A. Canjuga ili  Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, Lj. Galetić ili  Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, M. Lešćan ili  Veliko je sad veselje, K. Adamič

Otpjevni psalam: Ti si, Gospodine, hvala moja, S. Grgat ili  Ti si, Gospodine, hvala moja, I. Andrić ili  Ti si, Gospodine, hvala moja, T. Prša ili Ti si hvala moja, A. Igrec

Prinosna: Uskrsnu Isus doista, PGPN 553 ili  Noć se lomi, F. Lužević

Pričesna: Ja sam trs, a vi loze, T. Prša ili  Na gozbu kralja jaganjca, PGPN 544/545 ili  Vedri dane uskrsnuća, PGPN 546

Završna: Isus usta slavni, PGPN 853 ili  Krist uskrsnu, R. Lowry