V. Vazmena nedjelja

liturgijska godina B, V. Vazmena nedjelja

Ulazna: Pjevajte Gospodinu, A. Canjuga ili  Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, Lj. Galetić ili  Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, M. Lešćan ili  Veliko je sad veselje, K. Adamič

Otpjevni psalam: Ti si, Gospodine, hvala moja, S. Grgat ili  Ti si, Gospodine, hvala moja, I. Andrić ili  Ti si, Gospodine, hvala moja, T. Prša

Prinosna: Uskrsnu Isus doista, PGPN 553 ili  Noć se lomi, F. Lužević

Pričesna: Ja sam trs, a vi loze, T. Prša ili  Na gozbu kralja jaganjca, PGPN 544/545 ili  Vedri dane uskrsnuća, PGPN 546

Završna: Isus usta slavni, PGPN 853 ili  Krist uskrsnu, R. Lowry