V. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina C, V. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Dođite, prignimo koljena, A. Canjuga ili  Dođite, prignimo koljena, Š. Marović ili  U crkvu hrli narod svet, L. Bourgeois ili  U crkvu hrli narod svet, S. Topić

Otpjevni psalam: Pred licem anđela, S. Grgat ili  Pred licem anđela, A. Igrec

Prinosna: Darove prinesite, PGPN 230 ili Uzdah se u Gospodina, A. Igrec

Pričesna: Dođite, živomu vrelu, M. Lešćan ili  Dođite živomu vrelu, Š. Marović

Završna: O Srce Sina Božjega, PGPN 175